ãæÖæÚ ãÊÌÏÏ áãÝÇÊíÍ ÇáÈíÓ áßá ÇáÇÞãÇÑ - ÓæÏÇä ÓÇÊ

ÓæÏÇä ÓÇÊ


ÖÚ ÇÚáÇäß åäÇ ÖÚ ÇÚáÇäß åäÇ ÖÚ ÇÚáÇäß åäÇ ÖÚ ÇÚáÇäß åäÇ
ÖÚ ÇÚáÇäß åäÇ ÖÚ ÇÚáÇäß åäÇ
ÖÚ ÇÚáÇäß åäÇ


ÇáÚæÏÉ   ÓæÏÇä ÓÇÊ > - ÇáÇÞÓÇã ÇáÝÖÇÆíÉ - > ÇáÝíÏÇÊ æÇáÔÝÑÇÊ æ ÇáßÑæÊ æ ÇáßÇãÇÊ

ÖÚ ÇÚáÇäß åäÇ
ÅÖÇÝÉ ÑÏ
 
ÃÏæÇÊ ÇáãæÖæÚ ÅÈÍË Ýí ÇáãæÖæÚ ÇäæÇÚ ÚÑÖ ÇáãæÖæÚ
ÞÏíã 05-15-2015, 08:06 PM   #1
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
Abdosh
ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã

 
ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ Abdosh
 
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]

 

Abdosh ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 20
Abdosh Êã ÊÚØíá ÇáÊÞííã

 

18 ãæÖæÚ ãÊÌÏÏ áãÝÇÊíÍ ÇáÈíÓ áßá ÇáÇÞãÇÑ

ÊÓåíá ááÇÚÖÇÁ æÇáÒæÇÑ ãæÖæÚ ãÊÌÏÏ áãÝÇÊíÍ ÇáÈíÓ áÌãíÚ ÇáÇÞãÇÑ[ EriteriaTV2 ] Arabsat-5A @ 30.5° East 12606 V 2589 3/4 | Biss | SID:0064 20.01.2015
Biss: A1 5C 04 01 D7 80 09 60
——————————————–
Italy Service & Italy Service2& Italy Service 3 2nd Frequency 12188 V 27500 Eutelsat 9°E
Italy Service SID:0003
CW: 27 10 45 7C 6A C0 01 2B
Italy Service 3 SID:0038
CW: 9D E4 C1 42 AC 51 3C 39
Italy Service 2 SID:0037
found CW: 2C 3A 14 7A AC 51 61 5E
Eurofootball Gonki 2nd Frequency 12188 V 27500 Eutelsat 9°E SID:0002E
CW: E8 76 F0 4E 8B A5 11 41
OPAP TV 2nd Frequency 12188 V 27500 Eutelsat 9°E SID:0002C
CW : AD D1 A0 1E AF 4B 1B 15
Monitor Games 2nd Frequency 12188 V 27500 Eutelsat 9°E SID:002D
CW:C0 37 9C 93 E0 8F BB 2A
———————————————–
AzerSpace @ 46°E 46.0°E 11095 V 27500
TV:TRT AVAZ, S HABER, SEMERKAND TV, YUMURCAK TV, TRT1, SAMANYOLU TV, TMB TV, FOX, Cine5
Samanyolu Haber Yumurcak TV TMB (Turkish Music Box) Semerkand TV TRT Avaz TRT 1 Samanyolu TV (Türkiye)
Fox (Türkiye) Cine 5 InterAz TNT (Russia) Telekanal 2X2 (0h) (Russia)
Biss:12 34 56 9C 65 43 21 C9
———————————————–
Stan Sport Intelsat 47.5°E 11500 H 3750 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4 SID:0001 16.01.2015
Biss:BA CA EF 73 EC 43 43 72
———————————————–
BeINSports ( Asia Cup2015 )
-Eutelsat 3.1°E / 10975 H 10000 /10965 H 10000/10985 H 10000 HD
Biss:Biss:11 22 FA 2D FA 22 11 2D
———————————————-
[ ESPN Caribbean (Caribbean 901) ] Telstar 12 @ 15°W 12515 V 7552 3/4 | Biss | SID:0385 09.01.2015
Biss:4F A5 67 5B BD 2C 12 FB
[ ESPN Syndication (Syndication 902) ] Telstar 12 @ 15°W 12515 V 7552 3/4 | Biss | SID:0386 09.01.2015
Biss: 8A 5D 71 58 E4 B3 DD 74
———————————————-
MBC MASR – Eutelsat 21.5°E 11670 V 6800 -SD | Biss | SID: 0001 02.01.2015
Biss: BB CA 02 87 01 15 BC D2
———————————————-
AL JAZEERA NEWS FEED New Frequency 11180 H 2066 Eutelsat 10°E SID:0001
CW: AD CF 96 12 75 34 80 29
———————————————
SRTV Feed Eutelsat 16A @ 16° East 11512V 29950 2/3 DVB-S2/8PSK | Biss |SID:00C8 21.12.2014
Biss:8B D6 CB 2C 53 22 C8 3D
———————————————-
BBC Intelsat 907 @ 27.5° West 11495 V 44100 9/10 DVB-S2/QPSK 12.12.2014
Biss: D5 81 F9 4F 24 11 2D 62
BBC One London SID: 1044
BBC One Scotland SID: 107c
BBC 1 Northern Ireland SID: 107d
BBC One Wales SID: 107e
BBC Two England SID: 10bf
BBC Three (20-05) SID: 10c0
BBC News SID: 1100
BBC Four (20-04) SID: 11c0
CBBC (08-20) SID: 1200
CBeebies (07-20) SID: 1240
BBC Parliament SID: 1280
BBC promo SID: 1c00
BBC Two HD SID: 4440
BBC One HD SID: 4484
ITV 1 HD SID: 44c8
Channel 4 London HD SID: 4500
CBBC HD (07-19) SID: 4600
BBC Three HD (19-04) SID: 46c0
———————————————-
TV Animal ThaiCom 78.5E 3917 V 24000 SID.0012 08.12.2014
KEY: 22 44 66 CC 66 44 22 CC
———————————————-
showmax Turksat 42°E 11195 H 4000 06.12.2014
Biss:00 53 53 A6 03 06 87 90
———————————————-
HNL Eutelsat 16°E 11366 V 30000 SID:03FA MPEG-4 Active during matches ( HNL Football Leagues )05.12.2014
Biss:D2 5F A1 D2 48 6B AC 5F
———————————————-
DUNYA NEWS Paksat 38°E 4133 V 2220 05.12.2014
Key: AE FC 10 BA ED 01 FD EB
———————————————-
Channel 34 -Astra 4A 4.8°E 12130V S/R 27500 FEC 3/4 SID:1A0E 01.12.2014
Biss: A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B
———————————————-
RRsat Promo 1 Hispasat 30°W 10730 H 27500 01.12.2014
Biss:12 E3 30 25 72 FA 10 7C
——————————————–
Eutelsat 8 West C @ 7.5° West 11034 V 27500 5/6 28.11.2014
ALNHAR TEST
ALHAYAT TEST
ONTV TEST
CBC TEST
Biss:89 8C D3 E8 0B 60 5F CA
———————————————-
TEST Astra 4.8°E. 12130 V 27500 3/4 28.11.2014
Biss:A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B
———————————————-
Indigo Astra 4.8°E. 12130 V 27500 3/4 SID:1A22 27.11.2014
Biss:A5 EB 22 B2 57 6f 25 EB
———————————————-
STAR MOVIE HD Yahsat (52.5E) (52.5E) 12168 H 27500 SID: 000F
Biss: 34 99 05 D2 CC CD DD 76
STAR WORLD HD Yahsat (52.5E) 12168 H 27500 SID:0005
Biss: 12 34 56 9C AA AB BB 10
————————————————-
[ OPAP TV ] Eutelsat 9A (9E) 11919 V 27500 3/4 DVB-S QPSK (MPEG-4) | Biss | SID: 002C | 15.11.2014
key : AD D1 A0 1E AF 4B 1B 15
————————————————-
[ Monitor Games ] Eutelsat 9A (9E) 11919 V 27500 3/4 DVB-S QPSK (MPEG-4) | Biss | SID: 002D | 14.11.2014
Biss key : C0 37 9C 93 E0 8F BB 2A
———————————————-
Inter Amos 4°W 10722 H 27500 3/4 SID: 0008 11.11.2014
BISS key: AC 12 34 F2 43 21 CA 2E
———————————————-
mbc Hotbird- Eutelsat 21.5°E New Freq 11582 v 2849 -SD | Biss | SID: 0001 23.10.2014
CW:12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
———————————————-
TRT TX8 to TX11 Turksat 42°E 12590 H 5200 DVBS2 8PSK 5/6
Biss:10 12 00 22 23 00 03 26
———————————————-
INTER – Astra 4A 4.8° East 11766 H 27500 3/4 SID:17F7 26.09.2014
Biss:AC1234F24321CA2E
——————————————–
Rustavi 2 ”RUSTAVI 2” New SID : 0007 Türksat 3A at 42.0°E 11472H 23450 26.09.2014
Biss:DBA54500FDE36200
——————————————–
Eutelsat 10°E 11342 H 27500 23.09.2014
Newroz Sid:089C
STERK TV SID:089E
EK ehsas SID:089F
ATHAVAN TV SID:08A3
Biss :12 34 56 9C 65 43 21 C9
———————————————-
Disney +2 Yamal 402 55°E 12522 V 27500 sid 000002 20.09.2014
biss- 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9
———————————————-
Bingo Boom Yamal 402 55°E 12522 V 27500 sid 000005 20.09.2014
biss -62 69 6E 39 67 6F 73 49
———————————————-
New Freq 18.09.2014
HABERTURK NEW SID : 2BC0 Turksat 42°E 11053 H 8000 3/4 DVB-S
BLOOMBERG HT NEW SID : 2BC1 Turksat 3A 11053 H 8000 3/4 DVB-S
Show TV HD Turksat 42°E 12209 H 10000 3/4
HaberTurk HD Turksat 42°E 12209 H 10000 3/4
A Spor Turksat 42°E 12054 H 27500 5/6
ATV HD Turksat 42°E 12054 H 27500 5/6
A Spor HD Turksat 42°E 12054 H 27500
Star TV HD Turksat 42°E 12015 H 27500 5/6
Star TV Turksat 42°E 12015 H 27500 5/6
TRT HD Turksat 42°E 11054 V 30000 3/4
TRT 1 HD Turksat 42°E 11054 V 30000 3/4
TRT Haber HD Turksat 42°E 11054 V 30000 3/4
TRT 1 SID: 2904 Turksat @ 42° East 11958 V 27500 5/6
TRT Haber SID:2905 Turksat @ 42° East 11958 V 27500 5/6
TRT 3 Spor SID:2907 Turksat @ 42° East 11958 V 27500 5/6
TV8 SID:0526 Turksat @ 42° East 12034 V 27500 5/6 – 12346 H 9600 3/4 SID:3264
Biss:10 00 00 10 00 00 00 00

NTV SID:2A31 Turksat 442°E 12015H 27500 5/6 DVB-S/QPSK
NTV SPOR SID: 2A32 Turksat 442°E 12015H 27500 5/6 DVB-S/QPSK
Biss Key: A0 21 23 00 35 46 14 00

DHA FEED Turksat 42°E 12034 V 27500 42°E SID:0547
Biss :B0 53 24 [27] 05 80 83 [08]
———————————————-
Hispasat 30°W 10730 H 27500 01.09.2014
RRsat Promo HD2
Biss:FF FF FF FD FF FF FF FD
——————————————–
OMAN TV Test HD 31.08.2014
-Nile sat 7°W -12111 H 27500 SID:138F -Badr 26°E-12456 H 27500
Biss: 11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————-
TRT Spor2 Turksat 42°E 11096 H 30000 5/6 SID:001C
Biss: 10 00 00 00 00 00 00 00
———————————————-
ID: Feed Nile sat 7°W -10795 V 27500 SID: 0E1B 14.08.2014
Biss: 12 4A F6 52 7C D9 81 D6
———————————————-
RRpromo2 Amos 5 @ 17° East 11801 V 27500 DVB-S FEC 3/4 14.08.2014
SID in hex: 0014 ECM PID: 1FFF
Biss: 22 22 22 66 22 22 22 66

RRsat Promo Amos 5 @ 17° East 11801 V 27500 DVB-S FEC 3/4
SID in hex: 000A ECM PID: 1FFF
Biss: 11 11 11 33 11 11 11 33

RRpromo2 Amos 5 @ 17° East 11801 V 27500 DVB-S FEC 3/4
SID in hex: 0014 ECM PID: 1FFF
Biss: 12 12 12 36 12 12 12 36
———————————————-
Badr-4/5/6-26°E/11919 H 27500 24.07.2014
MBC MASR [MBC TEST 1] SID (0039)
MBC MASR+2 [MBC TEST 2] SID (003A)
BISS KEY: 12 AB 34 [F1] CD 56 EF [12]
———————————————-
1 TV GEORGIA AzerSpace 1 {46°E} 11095H 27500 SID : 0001 05.07.2014
key:0020050000195600
———————————————-
Feed4 Nile sat 7°W 10796 V 27500 SID: 0E16 02.07.2014
Biss:12 34 AB F1 CD 12 34 13
———————————————-
MUSIC NOW , Fann , Mkls Feed Eutelsat 3.1°E New Frq 11585 V 9260 FEC 3/4 01.07.2014
Biss:AB CD EF 67 12 34 56 9C
———————————————-
Rossiya 1 Yamal 402 @ 54.9° East 12604 V 28980 5/6 30.06.2014
Biss:0327020010625100
Rossiya 2 Yamal 402 @ 54.9° East 12640 V 14910 5/6
Biss:0327020010625100
———————————————-
MUTV International Eutelsat 10°E New freq 11483 V 4000 FEC 5/6 DVB-S2 8PSK 28.06.2014
Biss CW: 20 59 76 EF 82 3D B5 74
———————————————-
NERIT Channels Eutelsat 3.1°E 12734 V 16750 N HD SID:0028 N Sports SID:14 N1 SID:000A 25.06.2014
Hellas Sat 39°E 12720 H 13400 DVB-S2/QPSK
Biss:A1 B2 C3 16 D4 E5 F8 B1
———————————————-
JMC FEED Nile sat 7°W 11958 H 27500 SID:0337 25.06.2014
Biss: AB CD EF 67 12 34 56 9C
———————————————-
BTB test (VTV Belarus)Astra 1G at -31.5°E 11758 H, 27500,3/4 SID::1C34 25.06.2014
Biss:11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————-
Feed Nile sat 7°W 10796 V 27500 SID: 0E1B 24.06.2014 ( Black Screan )
Biss:12 4A F6 52 7C D9 81 D6
———————————————-
Channel 212 – RioniTV ASTRA 4.8°E 12360 V 27500 FEC 2/3 DVB-S2 8PSK (SID: 0C30) 23.06.2014
Biss: 13 5E AC 1D 22 FF 3B 5C
———————————————-
2 TV Georgia AZERSPACE 1 (46.0°E) 11094 H 27500 5/6 23.06.2014
Biss: 00 20 05 00 00 19 56 00
———————————————-
[ Digea Greece ] Eutelsat 3C @ 3.1° East | Biss | 2nd Frequency 21.06.2014
12702 H 13960 3/5 DVB-S2/QPSK
ALPHA SID:0064
ANTENNA (ANT 1) SID:012C
ART SID:015E
Etv SID:SID: 0320
Biss:11 11 11 33 11 11 11 33

12720 H 13960 3/5 DVB-S2/QPSK
m.TV SID: 0190
MEGA SID: 01F4
SKAI SID: 0258
STAR sid: 02BC
Biss:11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————-
IRIB TV3 HD Badr 26°E 11881 H 27500 / DVB-S2 8PSK FEC 5/6 SID: 0096 20.06.2014
Biss Key: 11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————-
1TV Georgia (HellasSat) 39°E 11663H SR 5925 SID :0001 18.06.2014
Key: 0020050000195600
———————————————-
[ Al Rayyan HD Europe ] Badr 26°E 12437 V 27500 SID:0004 | Biss | 01.04.2014
Biss: 00 00 01 01 11 11 AB CD
———————————————-
[ IRIB TV3 SID: 1EDF] Hotbird 13°E 12437 H 29900 DVB-S2/8PSK 3/5 | Biss |
BISS KEY : 11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————-
Unian TV Amos 2/3, 4°W 10722 H 27500
CW: 12 34 56 9C 65 43 21 C9
———————————————-
Region_TV AzerSpace 1 @ 46° East 11135, H, 27500 FEC 5/6 ID:770(Dec),302(Hex)
Biss: 20 47 10 [77] 10 89 71 [0A]
———————————————-
Topaz 1 Eutelsat 21B @ 21.6° East 11340 H 26462 sid: 0001
CW: A9 E7 46 D6 83 58 E5 C0
———————————————-
Italy Service 4 11881V27500 2/3 DVB-S2/8PSK Eutelsat 9A @ 9° East SID: 0DB4
CW: 83 A2 AA CF 35 71 C2 68
———————————————-
IRIB TV3 -IRIB Varzesh INTELSAT 902 @ 62 East 11555 V 30000 2/3
Biss key : 11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————-
Comedy channel Astra 1G @ 31.5° East 11817V 27500 sid : 07D0
CW:11 22 00 33 14 01 06 1B
———————————————-
BTB Astra 1G @ 31.5° East 11758 H 27500 3/4
Biss:11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————-
NTV Mir Amos 4.0°W 11389 H 27500 3/4 Channel ID: 01FE SID: 0009 VPid 0901
Key: AA BB CC 00 CC BB AA 00
———————————————-
Caspionet 11758 H 27500 -12304 H 27500 7/8 Astra 1G @ 31.5° East
Biss key :11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————-
Italy Service 9°E (Eurobird 9A) 11919V S/R 27500 FEC 3/4 HD
SID: 0003 VPID: 2003 (Dec) APID: 3003 (Dec)
Key: 27 10 45 7C 6A C0 01 2B
———————————————-
FOX Sports feed Eutelsat 9A @ 9° East 12054 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK | Biss | SID:0004 |
Biss: 1A 8A 34 D8 5C 6B A7 6E
———————————————-
Kanal D Eutelsat 16A -16°E 12566V SR 3616 SID: 0001 VPID: 0064
Biss: C4 8D AF 00 8F DA 97 00
———————————————-
Italy Service 3 9°E (Eurobird 9A) 11919V S/R 27500 FEC 3/4 HD
SID: 0038 VPID: 2056 (Dec) APID: 3056 (Dec)
Key: 9D E4 C1 42 AC 51 3C 39
———————————————-
Italy Service2 (Eurobird 9A) 11919V S/R 27500 FEC 3/4 HD
SID: 0037 VPID: 2055 (Dec) APID: 3055 (Dec)
Key: 2C 3A 14 7A AC 51 61 5E
————————————————-
Armenia 1 TV ….. Eutelsat W7 (36.0°) New freq 11109 V 3420 SID: 0002 (DVB-S2/QPSK)
Index HEX : 11 11 11 00 11 11 11 00
————————————————-
Armenia Region -Eutelsat 36°E -12630 H 2237 -SID:0003 – 11109 V 3420 SID: 0A10
Biss : 1A EF 01 0A 0E DE F1 DD
————————————————-
Al-Sahat -Eutelsat W6 21.5°E°E -11670 H 1600
Biss : 85 18 7C 19 38 94 9B 67
————————————————-
Al Mayadeen TV Badr 26°E 12560 H 2850 SID:0001
found CW: 3F 94 DC AF 1C 0D E0 09
———————————————-
ALPHA TV Greece ALTER Channel ANT 1 Macedonia TV Eutelsat 3C @ 3.1° East 12547H & 12567H SR 13958 DVB-S2/8PSK FEC 1/3
Mega Channel Skai Star Channel -ETV Eutelsat 3D @ 3.1° East -12568 H DVB-S2/QPSK MPEG-4 13960 3/5-
found CW:DD 5A AC E3 B6 67 70 8D
———————————————-
[ 2M National HD ]Eutelsat 3,1°E 12526 H 4444 5/6 DVB-S2/8PSK | Biss | SID:0065 |
found CW: 20 13 02 35 2E AD 01 DC
[ 2M MENA HD ]Eutelsat 3,1°E 12526 H 4444 5/6 DVB-S2/8PSK | Biss | SID:0067 |
found CW: 20 13 02 35 2E AD 03 DE
——————————————-
idman TV Azrbaycan 11169H 20400 QPSK 46.0°E ( AzerSpace 1)SID:000B
Biss key:34 53 45 CC 34 53 45 CC (only football encrypted)
———————————————
ictimai TV 11169H 20400 QPSK 46.0°E ( AzerSpace 1)SID:0003
Biss key : 12 12 12 12 12 12 12 12 (only football encrypted)
———————————————
Az TV 1 11169H 20400 QPSK 46.0°E ( AzerSpace 1)SID:0001
Biss key : 12 34 56 00 65 43 21 00 (only football encrypted)
———————————————
[ OrbitLine2 ]Express AM22 53E 12669 V 22500 | Biss | SID:178F |
[ OrbitLine3 ]Express AM22 53E 12669 V 22500 | Biss | SID:1790 |
found CW:19 36 25 74 AB FE C7 70
——————————————-
TVI Internacional Hispasat 30°W 2nd Frequency 10890 V 27500
Key: 12 48 16 70 32 64 12 A8
———————————————-
ALL Channels Astra 4A, 4.8°E 12700H SR 9630 FEC 5/6 DVB-S2/8PSK sid=03F4
key:135EAC1D22FF3B5C
———————————————
ODIE Eutelsat 9A, 9°E 12380 V 27500 DVB-S2/8PSK 2/3 SID hex : 0421 Vpid hex : 01C9
Biss key: 11 11 11 33 22 22 22 66
———————————————
[ Eurofootball Gonki ] Eutelsat 9.0°E 11919 V 27500 3/4 MPEG-4 | Biss | SID:002E |
key:E8 76 F0 4E 8B A5 11 41
———————————————
Earth TV (SID: 0001) 12646 H – 3255 – 3/4 @ (15.0°W) Telstar 12
Key: F2 D4 CE 94 1B 67 B1 33
———————————————–
Inter+ Astra 4.8 12284 V 27500 3/4 SID: 1B4E VPID: 1B4F
BISS: 1234AC001234AC00
———————————————–
ERA Astra-4A 4.°E 12284 V 27500 3/4
CW: 18 10 20 48 12 18 00 2A
———————————————–
[ Al Aoula Maroc ] Badr4 (26°E) 12683 V 27500 3/4 | Biss | SID: 000A |
key : CA 50 B7 D1 31 D6 58 5F
———————————————–
[ STS International ] HOTBIRD 13°E 12245H SR 27500 FEC 3/4 | Biss | SID:0065 | & 10949 V 27500 SID:1D33
key: 11 11 11 33 11 11 11 33
————————————————-
UKRAINA-SD Astra 4A 4.8°E 12130V S/R 27500 FEC 3/4 SID: 19D2 VPID: 19D2
Key: A5 EB 22 B2 57 6F 50 16
————————————————-
[ DRAMA USA ] Badr-4 26°E 11919 H 27500 3/4 | Biss | SID:001D |
KEY :12 12 12 36 12 12 12 36
————————————————-
[ TEST ( AL Arabiya) ] Nile Sat 7°W 11938, V, 27500| Biss | SID:0AF1 |
KEY :11 12 22 45 33 34 44 AB
————————————————-
[ ENTV ] ( Programe nat)| (5°W) Atlantic Bird 3 11059 H New S/R 23700 FEC 3/4 | Biss | SID HEX:025C |
Key: 11 00 00 00 00 00 00 00
[ ENTV ] ( Programe nat)| 12674 H 20255 3/4 NSS 7@ 22°W | Biss | SID HEX:0004 |
Key: 11 00 00 00 00 00 00 00
————————————————-
[ National 24 ] Eutelsat W3C @ 16° East 11046 H 10555 | Biss | SID HEX : 0016
key:CD EF 12 CE 56 78 90 5E
————————————————-
S2K Eurobird9 9°E 11823 H 27500 SID=0013
key=20 00 AB CB CD 20 00 ED
————————————————-
2+2 Astra 4A, 4.8°E (Sirius) 11766H S/R 27500 FEC 3/4
key : 09 02 19 24 63 23 06 8C
————————————————-
1+1 Intern. Astra 4A, 4.8°E (Sirius) MPEG-4 with AAC sound 11766 H 27500 (ID: 198C)
HEX Key: 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A
————————————————-
[ First Ukraine ] Amos 2, 4°W -10759 H 30000 3/4
Key: 10 06 10 26 11 07 11 29
————————————————-
[ Al Aoula Maroc ] Hotbird 6 (13.0E) 10873.00 V – 27500 3/4 | Biss | SID in HEX:0003 |
key: CA 50 B7 D1 31 D6 58 5F
————————————————-
IRIB 3 (DVB-S2/MPEG-4) Badr-5 26E 12322 v 27500
HEX Key: 11 11 11 33 11 11 11 33
——————————————-
[ MGM Middle East ] Eutelsat W2A (10.0E) | 12610 H 9258 Biss | SID (HEX): 0003, VPID (HEX): 1004 ||
Key:15 9A CD 7C EB F6 14 F5
——————————————-
1 TV Georgian Türksat 3A @ 42° East 11472 H 23450 5/6 |SID: 0002 Only Football : Champions League
Key:00 20 05 00 00 19 56 00
—————————————
TET (5.0°E) Sirius 4
11766 H 27500 (ID: 17DE)
HEX Key: 19 09 06 28 11 76 60 E7
———————————————–
Stolicnoe TV(Minsk) (53.0°E) Express-AM22 11158 V 3255 3/4 (ID: 0001)
HEX Key: 10 09 19 32 36 24 62 BC
———————————————–
MBC Inter (26.0°E) Badr-3/4 11919 H 27500 3/4 (ID: 001B)
HEX Key: 12 12 12 36 12 12 12 36
———————————————–
[ STS International ] HOTBIRD 13°E 12245H SR 27500 FEC 3/4 | Biss | SID:0065 | & 10949 V 27500 SID:1D33
Biss key: 11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————–
Nash Dom (53.0°E) Express AM22 11044 V 44951 (ID:000C)
Key: 00 00 00 00 00 00 01 00
——————————–
INTER + Sirius 4 @ 4.8° East | New 12073 H 27500 3/4
HEX Key:12 34 AC 00 12 34 AC 00
—————————————
LIDER TV 13E / 36E Only football
Eutelsat Sesat (36.0E) – 12521.00 H 4340 1/2
Hotbird (13.0E) – 12149.00 V 27500 3/4
HEX Key:A3 31 30 04 61 67 82 4A
—————————————
Humor Box Yamal 90°E 12612 V 26470 3/4 DVB-S/MPEG-2 SID:16A8 23.10.2014
Biss: 65 43 21 C9 AB CD EF 67
———————————————-
Intelsat 15 & Horizons 2 85.2°E 23.09.2014
Test_1302 (Channel K24) 11760 H 28800 2/3 DVB-S2
BISS: 0103050907090B1B
———————————————-
CSN SPORTS HD Apstar-7 @ 76.5°E 4048 H 2448 MPEG.4 HD BISS SID.0001 02.05.2014
BISS: FA AF FC A5 7D D1 BE 0C
———————————————-
Man United TV NSS-10 @ 37.5° West 3746 H 1229 5/6 29.04.2014
Biss: A1 79 B1 CB 82 D6 78 D0
———————————————-
International Apstar 7 at 76.5°E 3706 V 8888 2/3 25.04.2014
CW:5A FB 25 7A F8 14 CC D8
———————————————-
Massranga TV Apstar 7 at 76.0 °E 3812 H 2200 SID:0001 25.04.2014
CW:1A 2E CD 15 EA 7E D9 41
———————————————-
Thaicom 5 (78.5°) Sun Channel SD 3800 H 30000 (MPEG2/BISS) SID: 0705 / 02C1
Biss:72 75 2A 11 CF 31 19 19
———————————————-
Ptv Sports 4004 V 3333 3/4 (SID:0001) Ident:1FFF
Index HEX:2A 4D 6D CC 7E 3A 7F CC
———————————————-
PM GROUP IPM GROUP for ALL TP (Ku Band) 95.0 SES 8 11542 H 30000 11482 H 400000 11037 V 400000 10977 V 40000
CW: AC BD FA 63 35 65 D8 72
———————————————-
GTH air THAICOM5 @ 78.5E …(c band) Fre: 4160 H 30000 Sid 01ff
Key BISS: AD BC 12 7B 98 67 54 53
———————————————-
CH.FUTURE HD 1 THAICOM5 (78’E) FR.3800 H 30000 SID.704 MPEG-4 HD
BISS: 18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE
———————————————-
12530 H 26000-5/6 Koreasat 5 at 113.0°E (Sout Korea)
Silver TV SID:0001
Key: DAD717C8DAD717C8
Vision TV SID:0002
Key:1108102910081129
JBS SID:0004
Key:0225022902250229
National Assembly TV SID:0006
Key:3213216632132166
Billiards TV SID:0007
Key:1616164216161642
Hwan Kyung SID:000B
Key:7899879878998798
FSTV SID:000C
Key:1231236612312366
TV Chosun SID:000D
Key:675435F0675435F0
Sky MovieSID:000E
Key:2233116622331166
———————————————-
Disney +7 Yamal 201/300K @ 90° East 11093 H 30000 5/6 DVB-S2/8PSK
BISS: 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9
———————————————-
Disney Channel Yamal 402, 55°E 12521 V 27500, FEC 3/4, DVB-S2, MPEG-4. ID(SID): 000002
BISS key: 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9
———————————————-
Nat Geo Wild HD ….. THAICOM 6A (78.5°E) 4040 H 30000 3/4 (MPEG4/HD) dent: 1FFF
Index HEX: 11 11 11 [33] 11 11 11 [33]
———————————————-
Nat Geo Wild HD ….. THAICOM 6A (78.5°E) 4080 H 30000 3/4 (MPEG4/HD) Ident: 1FFF
Index HEX: 11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————-
Nat Geo Wild HD ….. THAICOM 6A (78.5°E) 12536 H 30000 3/4 (MPEG4/HD) Ident: 1FFF
Index HEX: 11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————-
BB1 test card Yamal 402 (55° E) 12522 V 27500 3/4 SID: 0005
BISS:62 69 6E 39 67 6F 73 49
———————————————-
FEED Provider: “TURKUVAZ”
11791.20, H, 16000 QPSK FEC 5/6 – 42.0°E Turksat 2A (East Beam)
CW: A0 B6 50 A6 FB 52 CE 1B

TEST Amos 10806,30000,H, 3/ 4,
CW:1304190083130400

ST-2 @88°E SCCTV 3 TP:11050 H 30000
SCC Varz TP:11050 H 30000
KEY:11 11 11 33 11 11 11 33

Radyo Duble Turksat 3A (42°E)
12729 V DVB-S/MPEG-2 30000-5/6 (on Shopping Channel Audio track2 – Apid 347)
HEX Key: 10 00 00 10 00 00 00 00
———————————————-
Guangdong International TV ….. APSTAR 6 (134.0°E)
3840 H 27500 3/4
Ident: 1FFF (SID: 0x0006)
Index HEX: 36 82 36 EE 83 36 84 3D
———————————————-
NBA POOL Europe -Eutelsat 10°E -11388 V 30000 SID:0002
found CW: AE 7B 80 A9 F9 68 AF 10
———————————————-
————————————————-
*FX HD Thaicom 5/6a (78,5 East)
ID Channel: Future Channel 2 4040 H 30000 (C Band) Sid: 0910 / 038e
*Fox Crime HD
ID Channel: Future Channel 3 4040 H 30000 (C Band) Sid: 0911 / 038f
key biss:11 11 11 11 11 11 11 11
————————————————-
Warner TV Asia ….. THAICOM 5/6 (78.5°E) 3760 H 30000 5/6 & 12604 V 30000 5/6 Ident: 1FFF
Index HEX: 11 11 11 33 11 11 11 33
————————————————-
———————————————-
11604 V 11851 Eutelsat 3.1°E
Radio World
WS 110 SID : 00FB
WS 111 SID : 00FC
WS 114 SID : 00FF
Hispan TV (ID:HISP Services) SID: 0002
Al Kawthar SID:00CE
IFilm (ID:OMID Services ) SID:0001
found CW: 00 00 23 23 01 15 11 27
———————————————-
Cybercast Sports Network ….. PALAPA D (113.0°E)
4100 V 30000 3/4 (DVB-S2/8PSK)
SID:0x066 – VPID:0x05E – APID:0x05C
Ident: 1FFF
Index HEX: 6D F2 55 B4 D8 AB DA 5D
———————————————-
Cybercast Infinite ….. PALAPA D (113.0°E)
4100 V 30000 3/4 (DVB-S2/8PSK)
SID:0x069 – VPID:0x032 – APID:0x030
Ident: 1FFF
Index HEX: D7 45 1A 36 D2 4B DA F7
———————————————-
IRIB TV 3 Express-AM22 @ 53° East NEW FRE:12579 22500 V 3/4 ID: scc tv1 – scc tv2
BISS Key: 11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————-
Al Kass 1 on 11526 V 2755 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-2 Intelsat 10 @ 47.5° East
Al Kass 2 on 11531 V 2755 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-2 Intelsat 10 @ 47.5° East
Biss key:12 03 20 [35] 13 20 22 [55]
———————————————-
———————————————-
Sun Channel HD ….. THAICOM 5 (78.5°E)
SID:0065 – VPID:012D – APID:191 12656 V 30000 3/4 Ident: 1FFF
Index HEX: 18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE
———————————————-
M HD (78.5°E) SID:038C Thaicom 5 @ 78.5°E
4040 H 30000 5/6 DVB-S2/8PSK MPEG-4
Nat Geo Music HD SID:038D (78.5°E) Thaicom 5 @ 78.5°E
4040 H 30000 5/6 DVB-S2/8PSK MPEG-4
Key: 11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————-
Nat Geo Gold -Africasat-1A @ 46° East-3730 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4
found CW: A1 B2 C3 16 D4 E5 F6 AF
———————————————-
[ FANN ] Eutelsat 3D @ 3.1° East 11459 H NEW SR: 9258 | Biss | SID: 0002, VPID: 00C8
KEY:3D 61 D5 [73] 1B B2 4E [1B]
[ MKLS FEED ] Eutelsat 3D @ 3.1° East NEW SR: 9258 | Biss | SID: 0003, VPID: 012C
Key:AA 8D 5E 95 A3 6E F7 08
[ Music Now ] Eutelsat 3D @ 3.1° East NEW SR: 9258 | Biss | SID: 0001, VPID: 0064
KEY:2D 68 1E B3 27 B5 BA 96
———————————————-
———————————————-
ZBC Intelsat 901 (18.0°W) freq: 4018-R-4444 2/3
BISS key : 00 10 23 33 41 05 55 9B
———————————————-
Pershiy Nacionalniy Amos 2, 4°W 10759 Í 30000 3/4(ID:000D)
KEY:10 06 10 26 11 07 11 29
——————————
Imedi TV (42°E) Turksat 2A/3A (42°E) – 11472 H 23450 5/6 SID:0006
key: 10 00 00 10 00 00 00 00
———————————————
IPM group (95°E) 11131 V 30000-11131 V 30000-11172 V 30000
found cw: E6 FA FC DC 0F 56 BA 1F
———————————————
Yamal 402 @ 55° East
IRIB TV 3 (encrypted sometimes by BISS)
11002 H 21500 5/6 DVB-S/MPEG-4
BISS Key: 11 11 11 33 11 11 11 33
———————————————
Disney +7 Yamal 300K, 90E 3990 L 24050 3/4
BISS Key: 6B A1 E5 [F1] 74 BB CA [F9]
———————————————
Radio ERA ASTRA 4A 4.8E 11766 H 27500 ID: 17DC
BISS KEY:1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00
———————————————–
Kiev TV 4.3°W Thor 3 10925 H 27500 ID:0004
BISS Key:10 72 20 A2 15 05 07 21
———————————————–
Medeniyet TV 11169H 20400 QPSK 46.0°E ( AzerSpace 1)
Biss Key: 12 34 56 [9C] 65 43 21 [C9]
——————————————-
NTV Spor SID:3 NTV Türkiye SID:1 AzerSpace 1 / Africasat-1A @ 46° East 11095 H 27500 5/6
BISS Key: A0 21 23 00 35 46 14 00
——————————————-
Star TV AzerSpace 1 / Africasat-1A @ 46° East 11095 H 27500 5/6
BISS Key: 10 00 00 00 00 00 00 00
——————————————-
CSN SPORT 4048 V 2448 Apstar 7 at 76.5°East MPEG4 SID:0001
found CW: 9B D5 8E FE CE B4 AD 2F
——————————————-
11604 V 11851 Eutelsat 3.1°E
Service1 SID:1 Ifilm-Service2 SID:00CE Al kawthar
Service3 SID:00CC Sahar1-Service4 SID:000c Hispan TV
found CW: 00 00 23 23 01 15 11 27
——————————————-
ART feed 12664 V 22500 EWPRESS 53°E SID : 1784
key: 01 A1 CE 70 26 20 13 59
——————————————-
[ Silemani TV ] new freq, 11191V1451 on NSS-12 @ 57° East | Biss |SID HEX:0002 VIP HEX:0023 ||
Key: 00 00 00 00 00 01 23 24
——————————————-
[ Duhok TV ] New Freq: 11190V1774 NSS-12 @ 57° East | Biss | SID HEX :0001 ||
KEY: 00 00 00 00 4F 4C 9B 36
——————————
“RRSat”: SID: 3550 (No Namespace ID) @ Eutelsat 9°E,
11881V (DVB-S2 8PSK, MPEG-2) SR 27500 FEC 2/3
CW found: 11 11 11 [33] 11 11 11 [33]
——————————
———————————————
NSS 6 at 95.0°E IPM groups 11131 V 30000 11171 V 30000
KEY. 42 7A 9C 58 57 91 EF D7
———————————————
Dunya News (HD) FREQ: 4090 V 2850 PAKSAT1R@38E SID:0001
BISS KEY: 0000 0000 0000 0100
———————————————
11674 V 7500 ID: SW service1 THOR 0.8°W
SW service2
SW service3
SW service4
CW: 50 10 50 B0 10 50 10 70
———————————————
———————————————
SERVICE 1&2 RADIOS’ Turksat 2A/3A*42.0°E 11804 V 24444 QPSK* FEC 5/6
BISS KEY: BA BA 00 74 00 00 00 00
———————————————
MBC 2 Tv Intelsat19 @166°E 3950 V 4614 MPEG2 SID:0001
BISS key: 91 05 34 56 21 31 00 00
———————————————
ESPN Indonesia Telstar 18 @138E 3473 H 3673 MPEG-4
BISS key: 12 34 56 9C 78 9B BB CE
———————————————
—————————————–
NLO TV ASTRA 4°E 12130 V 27500 3/4 SID :1A18
Key: A5EB22B2576F25EB
———————————————
———————————————
SCTV Palapa D, 113°E 3756 H 6250 3/4
Biss :DE 5A 97 CF E7 86 B5 22
———————————————
Trans 7 Telkom 1 at 108.0°E 3990 H 6000 3/4
Biss key:588 DBBB F635 C444
——————————————-
——————————-
Trans TV Telkom 1 at 108.0°E
4086 H 6000 3/4
BISS key:2a 2b f5 4a 53 d3 51 77
———————————————-
GLOBAL TV 3934 H 6500 Palapa D at 113.0°E SID : 001 19.03.2013
This channel broadcast EPL @ EUROPEAN FOOTBALL MATCHES
Biss Key:B0 7E 53 81 CF 28 DB D2
———————————————
Reversible Martin Eutelsat 5 West A @ 5° West 3630 H 3255
found CW: 3C 4D 5E E7 6F 12 AB 2C
———————————————
———————————————-
Gurjaani SID: 03F7 Astra 4A, 4.8°E 12700H SR 9630 FEC 5/6 DVB-S2/8PSK
CW: 13 5E AC 1D 22 FF 3B 5C
———————————–
———————————————
SID IN HEX : 0005
Maasranga TV Apstar-7 @ 76.5° East 3799 H DVB-S/MPEG-2 4330 3/4
KEY:A1 A2 A3 E6 B1 B2 B3 16
———————————————
CHANNEL9 freq: 3793 H 4443 SID:0001
BISS CW Key:1414141414141414
———————————————
TV 2 Lorry (49°E) Yamal 202
3778 L 1900 7/8(ID=0001)
HEX Key: B1 8D E1 10 1F 62 43 21
——————————————-
GTRK Kursk (49.0°E) Yamal 202
03635 L 03230 3/4 (ID=0001)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————
GTRK Vologda (49.0°E) Yamal 202
03644 L 03230 3/4 (ID=0001)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————
GTRK Kostroma (49.0°E) Yamal 202
03735 R 03219 3/4 (ID=0001)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————
GTRK Pomorie (49.0°E) Yamal 202
03941 L 04000 3/4 (ID=0001)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————
GTRK Yamal (49.0°E) Yamal 202
03970 L 04275 3/4 (ID=0001)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————
GTRK Tyumen-Yugoria (49.0°E) Yamal 202
03976 L 04285 3/4 (ID=0514
Key:03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————
TVRI KEY PALAPA D@113E FreQ: 3765 H 5555 sid: 0002
Biss Key: 24 08 19 99 62 20 04 44
———————————————
LBS TV Palapa D, 113°E FREQ:3980 V 29900 7/8
Biss Key: 01 23 45 55 67 89 AB BB
———————————————
Zamjari Freq 12416 V 11110 NSS6@95E
Zamjari 1 (Japan) SID ; 0004
BISS KEY ; 32 14 41 87 32 14 41 87
Zamjari 2 (Korea) SID ; 0003
BISS KEY ; 40 05 24 69 40 05 24 69
———————————————
Intelsat 10 @ 47.5° East
11479 V 2700 Service 02
11470 V 2700 ALKASS SNG2
found CW: 12 03 20 00 13 20 22 00
———————————————
FOG TV TURKSAT 3A (42.0°E) 11556 V 27500 3/4 Service ID : 0011
KEY : 10 00 00 10 00 00 00 00
——————————————————————
SCTV Palapa D, 113°E 3756 H 6250 3/4
Biss key:51 8E 7C 5B 88 8E FA 10
———————————————
MNC tv palapa D C 4184 V 6700
Biss key:AB CD EF 87 65 43 21 01
———————————————
Workpoint TV(Thaicom 5 at 78.5°E) 3830 V 5260-5/6 78.5°E SID:0001
HEX key:60 66 84 4A 1E 0E 1B 47
———————————————
(Thailand) 78.5°E 3545 V 30000-5/6
Fan TV
Hex key:3E 62 25 C5 5A AC C7 CD
Media Channel
Hex key:02 40 A1 E3 25 63 B7 3F
Karaoke Channel 4160 V 30000-5/6
Hex key:CA FF 59 22 FA 4F 7B C4
TV Muslim Thailand 3545 V 30000-5/6
Hex key:60 66 84 4A 1E 0E 1B 47
———————————————
thaicom5 (78,5’E) true plookpanya 2880 v 30000 5/6 sid: 0651
key= 31 fc f5 22 aa de 37 b
———————————————
Navigato TV Astra 4A, 4.8°E 12700H SR 9630 FEC 5/6 DVB-S2/8PSK
CW: 13 5E AC 1D 22 FF 3B 5C
———————————————
TRUE MUSIC 3880 V 30000-5/6 Thaicom 5 DVB-S sid : 0653
Biss key : 41 0C 5A A7 AB 71 60 7C
TRUE EXPLORE1 3880 V 30000-5/6 Thaicom 5 DVB-S sid :0652
Biss key : 72 39 23 CE 5E D9 E9 20
True Plookpanya 3880 V 30000-5/6 Thaicom 5 DVB-S sid : 0651
Biss key : 31 FC F5 22 AA D3 37 B4
HAY HA 3880 V 30000-5/6 Thaicom 5 DVB-S sid :064F
Biss key : A7 88 F9 28 46 04 65 AF
———————————————
T Sports Channel THAICOM 5 (78.5°E) 3520 H 28125 3/4 CAID: 2600 SID: 000F VPID: 0207 Ident: 1FFF
Index HEX Key: 11 11 11 00 99 99 99 00
T Sports Channel THAICOM 5 (78.5°E) 12562 H 25776 2/3 CAID: 2600 SID: 01A1 VPID: 0202 Ident: 1FFF
Index HEX Key: 11 11 11 00 99 99 99 00
———————————————
maasranga tv telestar 76°E 3800 H 4330
KEY;A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
———————————————
Guandong World tv @ Apstar 6@76’5E FREQ:3840 H 27500-3/4 Sid:0006
Key BISS : 36 82 36 EE 83 36 84 3D
———————————————
———————————————
TV Yug Don 12649 Í 27500 5/6 Yamal-300K (90°E)SID: 0004
BISS Key: A2 60 69 6B 71 82 98 8B
———————————————
Yamal 300Ê ,90E STS+7, DTV+7, Home+7 on 11092 H 30000 5/6 (DVB-S2 / 8PSK)
Peretz +7
HEX Key: AB C1 23 8F 45 67 89 35
HOME+7
HEX Key: D1 23 45 00 67 89 AB 00
CTC+7
HEX Key: C1 23 45 00 67 89 AB 00
———————————————
———————————————
Perec -4 Intelsat 15/Horizons 2 85°E 12600 V 30000 2/3 SID: 00FD VPid: 04E5
BISS: ABC1238F45678935
———————————————
sahar1
Arabsat 5C (20°E) 3964 R 30000 3/4 DVB-S2 8PSK
key :1A 1B 1C 51 1D 1E 1F 5A
———————————————
Fox Sport 11102 V 30000 ASTRO Measat 3 KU @ 91.5 E Sid: 28A5
key biss: 4D 2A 13 8A 2E 01 A7 D6
———————————————
Star Sport 11102 V 30000 ASTRO Measat 3 KU @ 91.5 E Sid: 4003
key biss: DA 69 DE 21 E8 7C ED 51
———————————————
IRIB Varzesh TV Arabsat 5C (20°E) 3964 R 30000 3/4 DVB-S2 8PSK
Biss CW Key: 1111113311111133
———————————————
ASTRA-TEST (NLO TV) 12130 V 27500 3/4
BISS: A5EB22B2576F25EB
———————————————
true10 @Apstar-7 @ 76.5° East 3439 H 26667
Thaicom 5 at 78.5°E 3440 H 26666 3/4
key biss: 94 0D 6B 0C 03 A4 EA 91
———————————————
NADIYA Astra 4A, 4.8°E 12284 V 27500 FEC:3/4
CAID 2600 SID 1B03 – VPID 1B04 – APID 1B05 – PMT 1B03 -
PCR PID 1B04 – ECM PID 1FFF – Transport ID 0011 -
Network ID 0055 – ProvID 000000
Biss key: 11 22 33 66 44 55 66 FF
———————————————
Radio 10°E [Eutelsat 10A] 12618 V SR 9000 FEC 5/6
Feed-110 : sid in hex : 0027
Feed-111 : Sid in hex : 0028
Feed- 113 : SID IN HEX : 002A
Feed-114 : SID IN HEX : 002B
Feed-115 : Sid in hex : 0009
key : 00 00 23 23 01 15 10 26
———————————————
———————————————
IPM HD group channels NSS 6, 95°E 11675 H 27500 3/4
Biss key: 3D 5D 49 E1 9A 02 CD 69
———————————————
Fog TV 11343 H MPEG-4 2400 7/8 Eutelsat 12 West A @ 12.5° Sid in hex :0001 Video Pid in hex : 0065
Biss Key : 10 00 00 10 00 00 00 00
———————————————
ptv sports on paksat 38°E freq 4004 v 3333
BISS KEY:A9 B8 C7 CC D6 E5 F4 CC
———————————————
Jesus is Lord 12682 H 26657 1/2 Intelsat 20 (IS-20) @ 68.5° East
found CW: EF FF FF ED 00 00 00 00
———————————–
Media Boom (Thaicom5 KU) 12355 V 300000
found CW: 69 DA 35 78 3D 05 A1 E3
———————————–
Amos 4W 10806 H 30000 3/4
Test 1 CW: 13 04 19 30 83 13 04 9A
Test 2 CW: 19 83 13 AF 04 19 83 A0
———————————–
PTV K LAT PAKSAT@38E
4054.00 V 7000 3/4 SID:0002
key:07 86 66 F3 22 91 10 C3
———————————————
Paksat 1R,(38.0°E)
AJK TV 3785 V 2800
PTV BOLAN 3856V2893
PTV HOME 3995V3333
PTV NEWS 4000V3333
PTV SPORTS 4004V3333
Key: 71 D3 A9 AA C7 F6 1E AA
———————————————
PTV Sports (38.0°E)
TP: 04004 V 03333 3/4 DVB-S/MPEG-2/Paksat 1R, 3 871 Kbps
CaID=0x2600 SID=0x0001 VPID=0x0021 APID=0x0024 PMT=0x0020 PCR=0x0021 TID=0x0001 NID=0x0000 ProvID=0x000000 ECM PID=0x1FFF
HEX: C3 B9 19 AA E1 05 A9 AA
———————————————
Geo me Paksat 1R at (38.0°E) (GEO SUPER) 4105 v 2310 5/6 Sid:000B
Hex:10 6C F9 75 BC 5B 4F 66
———————————————
Samaa TV (38.0°E) TP: 04097 V 01600 3/4 CaID=0x2600 SID=0x0001
Key: 00 01 25 48 AB 45 00 FA
———————————————
TV 3 (Malaysia) Measat 3 at 91.5°E
3786 V 7200 5/6 SID: 0001
BISS key: AA BB CC 00 DD 01 23 00
———————————————
TVRI Palapa D@113E
3765 H 5555MPEG2 / sid 0002
BISS KEY:24 08 19 45 62 20 04 20
———————————————
KBS World Telkom 1, 108°E
3972 H 2097 MPEG4/sid 0003
BISS KEY:12 34 56 9C 78 9A BC CE
———————————————
———————————————
PTV WORLD AsiaSat 3S at 105.5°E 4088 V 2894
Key: 12 30 00 42 00 01 23 42
———————————————
MNC International Apstar-7 @ 76.5° East 3743 H 3125 3/4
CW: 12 F3 17 1C CB 68 E1 14
———————————————
Mir Belogorya Intelsat 904 @ 60° East
New SR & FEC : 10982 V 4080 5/6
Biss key: 12 34 56 00 12 34 56 00
———————————————–
Home-R Horizons-2 / Intelsat 15 *85.2E 12600 V 30000 2/3 8PSK DVB-S2
BISS: 1234569C789ABCCE
——————————————-
Channal Name: ART Prime Sports
Satellite Name: Yamal 202 – 49° East
Frequncy : 3946 L 2963
SID:0001
BiSS Key : 13 9C B3 [62] D1 E2 9C [4F]
——————————————-
STS+7 and HOME+7 again change to STS-4 and Home-4 12600 V 30000 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4
For MgCamd
F 00FA04E2 00 C12345006789AB00 ;STS-4 (85°E)
F 00FA04E2 01 C12345006789AB00 ;STS-4 (85°E)
F 00FB04E3 00 D12345006789AB00 ;HOME-4 (85°E)
F 00FB04E3 01 D12345006789AB00 ;HOME-4 (85°E)
——————————————-
[Geo News] PakSat 1R (38.0°E) 4105 V 2310 5/6 | Biss |SID : 000B
KEY: 21 07 AF 94 8A 46 89 AF
——————————————-
——————————-
Horizons 2 & Intelsat 15 at 85.0°E
STS 0 key:C12345006789AB00
HOME-7 key:D12345006789AB00
Peretz-0 key: ABC1238F45678935
——————————-
Mega @@ amos-3(4 ° W) 11389 H 27500 3/4
key biss=12 31 23 66 12 31 23 66
Horizons 2 & Intelsat 15 at 85.0°E 12600 V 30000 3/4
STS +7 CW; C1 23 45 00 67 89 AB 00 ;STS +7 (85°E)
HOME+7 cw: D1 23 45 00 67 89 AB 00 ;HOME+7 (85°E)
——————————-
FEED (Imam Hussein TV 2) Eutelsat 9A @ 9° East 11919 V 27500 3/4
CW : A1 B1 C1 [13] D1 E1 F1 [A3]
————————————————-
SakarTVelo Astra 4A @ 4.8° East 12700 5632 h
biss:220482A82840228A
———————————————–
1+1 on Amos 4W 10722 H 27500 3/4
BissKey: 65 43 21 C9 12 34 56 9C
———————————————–
Nss 6 ( 95.0°E ) Ipm Freq 11131 Pol. V SR 30000 Freq 11171 Pol. V SR 30000 Freq 11676 Pol. H SR 27500
Biss Key 43 57 91 AA 1F 0A B7 BB
———————————————–
CSN (Srilanka)Intelsat 906 64E Freq 3772 L 2222
Biss key: AB CC BA 31 AB C1 23 8F
————————————————-
PANYAPIWAT THAICOM 5 78.5 3463 V 2857 SID:0001
HEX:1000001012345096

PANYAPIWAT 2 SID:0002
HEX:1111121321111133
————————————————-
MNC INTER THAICOM 5 78.5 3745 H 3125 SID:0001
HEX:12F3171CB68E114
————————————————-
UBC THAILAND MEASAT THAICOM 5 78.5 3920 V 29720 SID:0302
HEX:8489727F168937D6
————————————————-
NTV ANK.B turksat c 42°E 12607 H 3179
CW: 98 B0 AF F7 87 11 C6 5E
————————————————-
pr PTV Asiasat.3s105 4107 v 2890
Key biss=1230004200012342
————————————————-
Teledünya 3D HD TURKSAT (42E) 12134 H 9160
CW :10 00 00 10 00 00 00 00
——————————————-
Tamil Box Office ChannelIntelsat 7/10 (IS-7/10) @ 68.5° East
Freq: 3805 V SR: 6680 3/4 DVB-S/MPEG-2
Biss Key:30 03 30 63 20 02 20 42
——————————————-
BBTV7 THAICOM5 Thaicom 5 at 78.5°E freq 3764 V 5900
SID 0001
BISS 24 68 11 9D 11 35 79 BF
——————————————-
——————————————-
Telekanal STB (4W) Amos 2, 4°W 10759 H 30000 3/4
key: 11 00 00 11 11 00 00 11
——————————————-
Test 30 10806, H, 30000 Amos 4.0°W
BISS 220000[22]220000[22]
——————————————-
TV 5 Thailand NSS 6 at 95.0’E
11131 V 30000 5/6
Thai TV 3
BISS :12 08 20 3A CC CC 69 01
TV 5 (Thailand)
BISS :12 12 12 36 B9 29 49 2B
NBT TV
BISS :12 34 56 9C C8 70 8E C6
——————————————-
Horizons 2, 85°E 11840 H 28800, FEC 3/4, DVB-S2
KEY C1 23 45 00 67 89 AB 00
Home 0,Home 2
KEY D1 23 45 00 67 89 AB 00
Peretz 0,Peretz 2
KEY AB C1 23 8F 45 67 89 35
——————————————-
IRIB 3 (DVB-S2/MPEG-4) NEW AsiaSat 3S
New frequency: 12375 V 17845 2/3 DVB-S2/8PSK/MPEG-4
New frequency: 12347 V 26666 3/4 DVB-S/MPEG-2
Index HEX : 11 11 11 33 11 11 11 33
————————————————-
[ TV 1 Bosnia ] 11629H SR 2400 FEC 5/6 AMOS 4.0°W | Biss | SID:0008 |
key:22 22 22 44 22 22 22 44
————————————————-
GTRK “Samara” Express AM22 53.0°E
10974 H 8150 QPSK FEC 3/4
Video: 5000 Audio: 5001 PCR: 5000 PMT: 5002
Key: AB 33 3E [1C] D8 52 53 [7D]
——————————————-
——————————————-
Disney Express AM 22 53°E 11044 V 44950
Disney +7 (Express-MD1 80° E)
3875 R 32000 3/4 DVB-S/MPEG-2 SID:008C VPid: 008D
Key: 6B A1 E5 [F1] 74 BB CA [F9]
——————————————-

DTV +7 90Å Yamal 90Å
3576 R 8330 MPEG4
Key: ABC1238F45678935
——————————————-
Yamal 201 at 90.0°E
3576 R 8330
CTC+7
HEX Key: C1 23 45 00 67 89 AB 00
HOME+7
HEX Key: D1 23 45 00 67 89 AB 00
——————————————
Express AM 2, 80.0°E
Rossiya 1 (+6h) and Rossiya 1 (+8h) have started on 4159 R (C-band beam), DVB-S2/8PSK/Multistream/MPEG-2/BISS, SR 33030, FEC 8/9. The mux is in Multistream mode with ISI 171.
Rossiya 1 (+6h)
key:03 27 02 2C 10 62 51 C3
Rossiya 1 (+8h)
key:03 27 02 2C 10 62 51 C3
————————————————-
————————————————-
Yamal 201, 90E, 3761 R, DVB-S2/8PSK/MPEG-4/ SR 10050, FEC 3/4.
Rossiya 1 (+4h) key:03 27 02 2C 10 62 51 C3
Rossiya 2 key:26 08 39 67 12 04 38 11
————————————————-
IRIB TV 3 ( AsiaSat 3S @ 105.5)
12641 V New SR 17850 2/3
HEX key:11 11 11 33 11 11 11 33
—————————————
IRIB 3 (DVB-S2/MPEG-4) ku-Arabsat-5A 30.5E 11900 v 27500
IRIB-TV3(SID:012f) PMT:0067 VPID:03EB APID:07D3
HEX Key: 11 11 11 33 11 11 11 33
—————————————
Medeniyet TV Turksat 3A (42°E) 10964H S/R 12800 FEC 5/6
Key: 12 34 56 [9C] 65 43 21 [C9]
FTA Channel, Encrypted for Copyrighted “Events” Only
————————————————-
Thaicom 5 @ 78.5° East 3480 H DVB-S/MPEG-2 30000 5/6
GMM (ASN) 0326 – 006A key=11 22 33 66 44 55 66 FF
EURO SPORT 0332 – 0076 key=11 22 33 66 44 55 66 FF
Football Plus 0327 – 006B key=11 22 33 66 44 55 66 FF
Sport Plus 0328 – 006C key=11 22 33 66 44 55 66 FF
MUTV 032A – 006E key=11 22 33 66 44 55 66 FF
GMM Sport One 032C – 0070 key=11 22 33 66 44 55 66 FF
————————————————-
————————————————-
ictimai TV Türksat 3A @ 42° East New Frq: 10965 H 12800 5/6.
Biss key : 12 12 12 12 12 12 12 12 (only football encrypted)
————————————————-
First Ukraine UT-1 (Pershy Natsionaly) Amos 2/3, 4°W 10912 H 22330 3/4
key:10 06 10 26 11 07 11 29
————————————————-
SIC International (40.5°W) NSS 806 3803 L 27500-3/4
key :1357137D1357137D
————————————————-
[ ADG1 OR ORTC ] Eutelsat W2A (10.0°E) 10840 V New S/R 3255 FEC 1/2 | Biss | SID:0001 |
key: 02 04 75 7B 68 40 75 1D
————————————————-
Albanian Screen tv Eutelsat W3C 16.0°E 11110 V 2821 2/3
keys : 00 12 AB BD 45 98 CD AA
————————————————-
KBS World Telkom 1 at 108.0°E 3972 H 2100-3/4 DVB-S2/8PSK
MPEG-4 SID(In Hex):0031
BISS Key :12 34 56 92 78 9A BC CE
————————————————-
Thaicom 5 @ 78.5° East 3480 H 30000 5/6
Asian Food Channel SID:0321
Football Plus SID:0327
Sport Plus SID:0328
MUTV SID:032A
GMM Sport One SID:032C
Key:12 34 56 9C 78 9A AA BC
————————————————-
Hokey 11389 H 27500 3/4 Amos 3 (4.0W) SID: 000B
Biss 11 22 33 66 33 22 11 66
————————————————-
Amos 4°W
Rossia RTR – freq=11389/H/27500
id=0001
SID=000B
PIDs
Video: 2817 Audio: 2818 – (MPEG-2)
PCR: 2817 PMT: 2816 Teletext: 0
Rossia RTR – freq=11389/H/27500
id=0001
SID=000C
PIDs
Video: 3073 Audio: 3074 – (MPEG-2)
PCR: 3073 PMT: 3072 Teletext: 0
Biss key:1A 2B 3C [81] C3 B2 A1 [16]
————————————————-
Kentron TV = ARmanian Tv Hellas Sat 2 @ 39° East
New frequency 11487 H DVB-S2/8PSK/MPEG-4/BISS, SR 2510, FEC 5/6
Key:11 11 11 33 11 11 11 33
————————————————-
————————————————-
STAR Movie HD (Yahsat-1A @ 52.5° East) FX (PGM 15) 12168 H 27500 5/6 Sid: in HEX: 000F
KEY: 349905D2CCCDDD76
————————————————-
Express- MD1 (80.0°E) C-Band: 3875R S/R 32000 FEC 3/4
NID:0058 [in DEC] TID:0120 [in DEC]
VPID: 00C9 [in HEX] APID: 00CA [in HEX]
SID:00C8 [in HEX]
Name “Home +7″
KEY:12 34 56 9C 78 9A BC CE
————————————————-
————————————————-
INTER FIRST FM Radio Turksat 3A(42.0°E) 12544.00 H 24000 5/6
SID in Hex: 000C
key: 12 12 12 [36] 12 12 12 [36]
————————————————-
SkyCast PALAPA D at 113,0°E
SkyCast 2
00161FFF 00 :675435F0675435F0
SkyCast 11
001F1FFF 00 :7899879878998798
SkyCast 4
00171FFF 00 :2233116622331166
FSTV
00181FFF 00 :1231236612312366
SANG S TV
00191FFF 00 :3213216632132166
————————————————-
KZ Sport1 3886 L 5859 5/6 Yamal 201 @ 90° E SID:0002 VPID (Hex):0201
Key:A00002A209300942
————————————————-
Al-Manar TV (ABS-1) 75e 3448/V/2689
Key : A1 B2 C3 16 D4 E5 F6 AF
————————————————-
Khalejyat(R),Monawaat(R),Tarabiyat(R)
Eurobird 2 @ 25.5° East 11092 H 15000 3/4 ( DVB-S2/8PSK)
Eutelsat 3C @ 3.1° East 12640 V 15000 3/4 ( DVB-S2/8PSK)
Key:12 34 56 9C 12 34 56 9C
————————————————-
————————————————-
AS SVC1 AsiaSat 5 at 100.5°E
4020 V 30000-3/4 8PSK
Key:8B B8 12 55 33 13 08 4E
————————————————-
RUTV 2 @Thaicom 5 ( 78.5° East) 3451 V 1085 3/4
Vpid: 4194,Apid: 4195 Tha SID: 0001
Key:1A 8E FE A6 70 7E D9 C7
————————————————-
ROMANTIK RADYO Türksat 2A/3A 42°E 11791/H/16000 Biss SID=000F
Key=10 00 00 10 00 00 00 00
————————————————-
Novgorod TV Express AM44(11.0°W),11507.00 H 1240 2/3 DVB-S2/8PSK
SID:0001*VPID:0065*APID:0100 Rus, 0101 *PMT:0020*PCR:IFFE
Key: A0 B1 C2 13 D3 E4 53 0A
————————————————-
(NSS 6 @ 95.0°E) 12411 V 11110
Zamjari 1: 32 14 41 87 32 14 41 87
ZAmjari 2: 40 05 24 69 40 05 24 69
————————————————-
Teleamazonas (55.5°w) 03879 H 05860 3/4 DVB-S
CaID=0x2600 – SID=0x0001 – VPID=0x0134 – PMT=0x0020 – ProvID=0x000000 – ECM PID=0x1FFF
Key: 11 B0 1D DE 11 A4 50 05
————————————————-
Radyo Vatan_m Vatan_t” Intelsat 702 (50°E) 11136 V 27500
Rd_Vtn_T(SID:0019) PMT:0106 VPID:0000 APID:0164
Rd_Vtn_M(SID:0018) PMT:0105 VPID:0000 APID:015A
key:10 00 00 10 00 00 00 00
————————————————-
Myawady TV PALAPA D at 113,0°E 4109 H 5926 SID:0001
Key:12 AB 34 F1 56 EF 78 BD
————————————————-
Tamil Box Office
Apstar 2R at 76.5°E 3840 H 27500-3/4 SID:000B
Insat 2E/4A at 83.0°E 4042 V 7420-7/8 SID:0002
Key:04 04 04 0C 40 40 40 C0
————————————————-
GTRK @ 80° EastExpress-MD1 @ 80° East (C Band)

GTRK Alania
Radio Rossii
3607 R 2893 3/4

GTRK Dagestan
3611 R 2893 7/8

GTRK Chechenskaya
Radio Rossii
3615 R 2479 7/8

GTRK Volgograd TRV
Radio Rossii
3619 R 2479 7/8

HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
————————————————-
[ Star World Middle East ] (Yahsat-1A @ 52.5° East) 12168 H 27500 5/6 | Biss | SID:0005 |
key: 12 34 56 9C AA AB BB 10
————————————————-
HABER HD 11896 H 11200 2/3 Turksat 42°E only events eg. Football
Key:10 00 00 00 00 00 00 00
HABER 11791 H 16000 5/6 Turksat 42°E only events eg. Football
KEY:Key:10 00 00 00 00 00 00 00
————————————————-
Express MD-1*80E
3575 R 33483 FEC 7/8
Rossia 1 (+6)
Key:03 27 02 2C 10 62 51 C3
Rossia 1 (+8)
Key:03 27 02 2C 10 62 51 C3
4135 R 16200 FEC 3/4, MPEG-4
Rossia 1 (+6)
Key:03 27 02 2C 10 62 51 C3
Rossia 2
Key:26 08 39 67 12 04 38 11
————————————————-
Tv Azteca Guatemala Intelsat 805 55w 4001 V 3000
Key:8824820083625200
————————————————-
media boom Thaicom5 3960 V 30000 5/6 Sid:(in HEX)= 10
Key:02 40 A1 E3 25 63 B7 3F
————————————————-
Teleamazonas intelsat 805 55w 3879 h 5860
kEY:11 b0 1d de 11 a4 50 05
————————————————-
Grias di Minga HD Feed Eurobird 4A @ 4.0°E 10965 H SR-30000 DVB-S2
key: 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A
————————————————-
MBC (South Korea) Intelsat 8 at 166.0°E 3949 V 4613-3/4/DVB-S SID (in Hex): 0001
Key: A6 B7 C8 25 D9 10 11 FA
————————————————-
Armenia tv = Kentron TV Hellas Sat 2 @ 39° East
11686 H 2510 5/6 DVB-S2/8PSK
KEY : 11 11 11 00 11 11 11 00
————————————————-
DD Saptagiri Arabsat-5A @ 30.5° East 3920 L 5530 2/3
Key: AB CD EF 00 FE DC BA 00
————————————————-
————————————————-
Turksat 3A (42.0°E) 11194.00 H 7200 3/4
Intercom 3 Radio CAID=0x2600 SID=0x0005 PMT=0x0024 APID=0x0108 PROVIDER=0x000000
Intercom Radio(42.0°E)
CAID=0x2600 SID=0x0006 PMT=0x0025 APID=0x010A PROVIDER=0x000000
Key: 002123441361188C
————————————————-
1 Auto Astra 1E/4A 4.8°E 12073 H 27500 3/4 ID: 1978
Key:1A 1A 1A 00 1A 1A 1A 00
Will use a biss key when broadcast a Formula1
————————————————-
Real Madrid TV Espagnol
Hispasat 1C/1D/1E at 30.0°W Americas Beam 12.172 h 27500
Key:23 06 79 A2 02 03 09 0E
————————————————-
CNN Turk (42.0°E) TURKSAT 2A (42.0°E) 11804 V 24444 5/6 Sid in Hex : 0001
Biss Key: 10 00 00 00 00 00 00 00
————————————————-
————————————————-
BTV National Asiasat 3S 105.5°E Sid: 000B 3711 V 11395
Bis key: 12 34 5A A0 BC 67 89 AC
————————————————-
Al Riyadiah Earth (Saudi Sports) Arabsat-5A @ 30.5° East Mashreq
Biss key: 1010103010101030
————————————————-
NTS Intelsat 17, 66.0°E 12648 H 3899
Key : 29 C5 37 00 F8 F4 61 00
————————————————-
ZBC TV Intelsat 10 at 68.5°E 3865 V 2315-3/4 SID:0001
key:00 10 23 33 41 05 55 9B
————————————————-
UBC Thailand ST 1 at 88.0°E 3415 V 3615 3/4
key: 84 89 72 7F 16 89 37 D6
————————————————-
————————————————-
Rossia & Sport Express MD 1 *80E 3465 R 16200,MPEG-4
kEY: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
————————————————-
[ Rossiya 1 (Vesti Privoljzhe) ] 12595 H 6666 3/4 Intelsat 17 @ 66° East | Biss | SID:0064 vpid:0065 |
Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
————————————————-
DOST FM (Radio) Turksat 3A (42.0E) – 12729.00 -H-30000 5/6 Apid: 258 turSID (in HEX):1A
Biss Key: 10 00 00 10 10 00 00 10
————————————————-
————————————————-
Radyo “FB” – Turksat 42E 11862 H 27500 FEC 5/6
Hex Key:10 00 00 00 00 00 00 00
————————————————-

AL AOULA LAAYOUNE/C-Band (30.5°E)
CAID 0x2600, SID 0x001, VPID 0x12C, PMT 0x020, PROVIDER 0x00000
4006 R 6111 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX : 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00

AL AOULA MAROC/C-Band (30.5°E)
CAID 0x2600, SID 0x065, VPID 0x64, PMT 0x020, PROVIDER 0x00000
4015 R 6111 3/4
Ident: 1FFF
Index HEX : 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A (FTA)
————————————————-
Thaicom 5 @ 78.5° East 3463 V 2857 3/4
Panyapiwat TV 1
HEX Key:10 00 00 10 12 34 50 96
Panyapiwat TV 2
HEX Key:11 11 12 34 21 11 11 34
————————————————-
TPI TV Palapa D at 113.0°E 4184 V H 6700-3/4 SID:0001
HEX Key:08 88 16 A6 78 48 80 40
————————————————-
BTV National Asiasat 3S 105.5°E SID:0011 (000B in HEX) 3711 V 11395
Key 12 34 56 9c 78 9a bc ce
————————————————-
BN TV (12.5°W) Atlantic Bird 1
11174 H pol.H SR:15192 FEC:3/4 (ID: 377D)
HEX Key: 12 34 56 9C AB CD EF 67
————————————————-
TV8(Tur)-Turksat 42°E) -11870 V 8888
key : 10 00 00 00 00 00 00 00
————————————————-
Toto TV 11501 V 3200 7/8 Intelsat 10-02 – Thor 5/6 @ 1° West
Key: 12 34 56 9C 78 91 23 2C
————————————————-
Rossiya1(+6h & +8h) (3825 R 33483 new) (ExpressAM1 40°)
Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
————————————————-
[ Persia CA ] 11919 H 27500 Badr-4@ 26° East | Biss | SID HEX :100E
Key : 12 AB 34 F1 CD 56 EF 12
————————————————-
1 Music Eutelsat W3A at 7.0°E Africa beam
HEX Key:2B 03 66 00 AC F3 DD 00
————————————————-
Star Turkey -Turksat 2A 42°E 11862 H 27500
key : 10 00 00 00 00 00 00 00
————————————————-
TV KAYSERI Turksat 42°E
11522 V 2220
Biss key : 10 00 00 00 00 00 00 00
——————————————-
Yamal 202, 49° East
GTRK Vologda has started on 3644 L 3230 3/4
GTRK Kostroma has started on 3735 R 3219 3/4
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
——————————————-

[ ODIE ] 11052 V 30000 3/4 Hellas Sat 2 @ 39° East | Biss | SID:0004 |
key:11 11 11 33 22 22 22 66
——————————————-

Domashniy +7 / Express-MD1*80E
3875-R-32000,FEC 3/4
HEX Key:12 34 56 9C 78 9A BC CE
——————————————-
RTR Planeta
freq=11389 H 27500
key:1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16
——————————————-
GTRK package channels Express-MD1*80E
3784 H 2893 FEC 3/4
key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
——————————————-
Domashni +7 – ;HOME+7R ABS 75*E
12640:22000:V 123456FF789ABCFF ;HOME+7R
12207 H 27500 12345600789ABC00 ;Domashniy +7″
——————————————-
Express-A4 @ 14° West
3825 R 33483 7/8
Perviy kanal (+6h)
Perviy kanal (+8h)
Rossiya 1 (+6h)
Rossiya 1 (+8h)
Rossiya K (+7h)
HEX key : 03 27 02 2C 10 62 51 C3
——————————————-
Rossia Udmurtija Express MD*80°E
3629 H 2479 FEC 7/8
HEX Key:03 27 02 2C 10 62 51 C3
——————————————-
Radio Rossi Express-MD1 @ 80° East (C Band)
3791 R 2893 3/4
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
——————————————-
Express-A4 @ 14° West 3624 R 16200 3/4 DVB-S/MPEG-4
Rossiya 1
Rossiya 2
Hex key : 03 27 02 2C 10 62 51 C3
——————————————-
Express-A2 @ 103° East 3627 R 16200 3/4
Perviy kanal (+6h)
Rossiya 1 (+6h)
Rossiya 2
Rossiya 24
Rossiya K (+7h)
Radio Mayak
Radio Rossii
Hex key : 03 27 02 2C 10 62 51 C3
——————————————-
TRT HABER Turksat 2A (42.0E) 11096 H 30000 SID:0005
KEY:00 00 00 00 00 00 00 00
——————————————-
Radyo Vatan_m & Vatan_t Türksat 1C @ 31.0° East
11065 H 2500
Rd_Vtn_T(SID:0019) PMT:0106 VPID:0000 APID:0164
Rd_Vtn_M(SID:0018) PMT:0105 VPID:0000 APID:015A
key:10 00 00 00 00 00 00 00
——————————————-
Express-A2 @ 103° East 3675 R 33483 7/8
Rossiya 1 (+6h)
Rossiya 1 (+8h)
Radio Rossii
Radio Mayak
Radio Unost
Radio Rossii
Radio Rossii
Radio Mayak
Hex key : 03 27 02 2C 10 62 51 C3
——————————————-
Radyo Vatan M
Türksat 2A @ 42° East 12130 V 27500 5/6 SID : 0018
Hex Key : 10 00 00 00 00 00 00 00
——————————————-
Radyo Vatan T
Türksat 2A @ 42° East 12130 V 27500 5/6 SID : 0019
Hex Key : 10 00 00 00 00 00 00 00
——————————————-
Rossia 1 Express- MD-1* 80E
3675 H 33483 FEC 7/8
Hex Kéy : 03 27 02 2C 10 62 51 C3
——————————————-
Podmoscovje Express- MD-1* 80E
3675 H 33483 FEC 7/8
Hex Kéy : 03 27 02 2C 10 62 51 C3

——————————————-
Pal Fm Turksat 42E
11862 H 27500 FEC 5/6
Hex Kéy :10 00 00 00 00 00 00 00
——————————————-
Toloint (Lemar TV)SID :0002PMT:0020 VPID:0021 APID:0024 New
11495 H 5000 3/4 Express-AM22 @ 53° East
KEY:00 00 00 00 07 11 68 80
——————————————-
11389 H 27500 3/4 Amos 3 @ 4° West
INTER ((ID: 0001))
HEX Key: AC 12 34 00 43 21 CA 00
INTER + ((ID: 0009))
HEX Key:12 34 AC 00 12 34 AC 00
K1 ((ID: 0003))
HEX Key: AB CD EF 67 FE DC BA 94
NTN ((ID: 0002))
HEX Key: 1A 6B 1C 00 1D 95 FF 00
Mega ((ID: 0004))
HEX Key: AB CD EF 67 FE DC BA 94
——————————————-
Mir Belogordya (60°E)
New Freq: 10982 1747 V 3/4
Index HEX : 12 34 56 00 12 34 56 00
—————————————
Rossiya 1 (+2h) ….. EXPRESS AM1 (40.0°E)
New freq:10967 V 20000 3/4
CAID 0x2600, SID 0x006, PMT 0x106, VPID 0x20A, PROVIDER 0x00000
Index HEX : 03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————
Rossiya 1 (0h) ….. EXPRESS AM1 (40.0°E)
New freq:10995 V 20000 3/4
CAID 0x2600, SID 0x00E, PMT 0x10E, VPID 0x212, PROVIDER 0x00000
Index HEX : 03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————
Rossiya Kultura (0h) ….. EXPRESS AM1 (40.0°E)
New freq:10995 V 20000 3/4
CAID 0x2600, SID 0x00F, PMT 0x10F, VPID 0x213, PROVIDER 0x00000
Index HEX : 03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————
Rossiya 2 ….. EXPRESS AM1 (40.0°E)
New freq:10995 V 20000 3/4
CAID 0x2600, SID 0x016, PMT 0x116, VPID 0x21A, PROVIDER 0x00000
Index HEX : 03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————
Ýdman Az?rbaycan Türksat 23A @ 42° East New
10968 H 11200 5/6
Hex key:12 34 56 00 65 43 21 00 (football only)
———————————————
ANS TV Eutelsat W7 (36E) New satellite
New Freq: 12526H – 2960 3/4
Hex key:1212120012121200 (football only)
——————————–
TRV Muji EXPRESS AM33 (96.5°E) New satellite
New Freq:4143 R 3210 3/4 SID:0001, VPID:0134
Hex key:69 A4 2E 3B 10 00 00 10
—————————————
Telelombardia HOTBIRD 13E Only football
11542/V/22000 SID: 0E20 VPID: 009D
HEX key: 11 11 11 33 11 11 11 33
—————————————
Telekanal Sport Nizhny Express AM1 (40.0E)
11676.00 H 11936 3/4 (SID:0384) New
HEX key:25 09 20 4E 08 17 03 22
—————————————
IRIB feeds 13E HotBird
12437H 27500 3/4 SID:1F07)
HEX key:22 22 22 66 22 22 22 66
—————————————
INTER + Sirius 4 @ 4.8° East | New
12073 H 27500 3/4
HEX Key:12 34 AC 00 12 34 AC 00
—————————————
Mir Belogorya Eutelsat Sesat (36.0E) New
12546 V 1747 3/4
HEX Key:12 34 56 00 12 34 56 00

—————————————
BTV NSS 703 @ 57° East New
12551 V 9404
HEX Key: 03 11 10 00 C0 DE 00 00
—————————————
LIDER TV 13E / 36E Only football
Eutelsat Sesat (36.0E) – 12521.00 H 4340 1/2
Hotbird 8 (13.0E) – 12149.00 V 27500 3/4
HEX Key:A3 31 30 04 61 67 82 4A
—————————————
Russian channels: (140°East) Express-AM3
GTRK Magadan 3577 R 4285 3/4
GTRK Amur 3589 R 4340 3/4
GTRK Kamchatka 3608 R 4340 3/4
GTRK Sakha 3627 R 4240 3/4
GTRK Vladivostok 3632 R 4340 3/4
GTRK Sakhalin 4180 R 4340 3/4
Telekanal Rossiya (+8h) and (+6) 3675 R 33483 7/8
HEX Key: 03 27 02 00 10 62 51 00
Telekanal Sport 3675 R 33483 7/8
HEX Key: 26 08 39 67 12 04 38 4E
—————————————
Russian channels: (96.5° East) Express-AM33
GTRK Tomsk 11463 H 3200 3/4 (ID:0001)
GTRK Krasnoyarsk 4175 R 3294 3/4 (ID:0001)
TRK Irkutsk 4114 R 4285 3/4 (ID:0001)
GTRK Buryatiya 4108 R 4275 3/4 (ID:0001)
GTRK Kurganskaya 3843 R 3220 3/4 (ID:0001)
GTRK Perm 3588 R 3230 3/4 (ID:0001)
GTRK Altai 3817 R 4270 3/4 (ID:0001)
Telekanal Rossiya NGTRK 3758 R 4340 3/4 (ID:0001)
Telekanal Rossiya (+4h) 3675 R 33483 7/8 (ID:0006)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————
Russian channels (90.0°E) Yamal 201
Chitinskaya GTRKL 3582 L 4275 3/4 (ID:0001)
GTRK BiraI 3594 L 4275 3/4 (ID:0001)
DVTRK DalnevostochnayaK 3729 L 4285 3/4 (ID:0001)
GTRK El-AltaiE 3918 L 4275 3/4 (ID:0001)
Telekanal Rossiya Tver-SU 3923 L 3570 3/4 (ID:0001)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————-
Russian sport channels (90°E) Yamal 201
Telekanal Sport (Yuzhniy Region) 3903 L 8888 5/6 (ID:0002)
HEX Key: A0 00 01 00 09 20 08 00
Telekanal Sport (RTR Sport) 3645 L 28000 3/4 (ID:0011)
HEX Key: 26 08 39 67 12 04 38 11
—————————————-
(90°E) Yamal 201
11057 V 26470 CTC+7 (ID:0001)
11092 V 26470 ÑÒÑ+4 (ID:0834)
HEX Key: C1 23 45 00 67 89 AB 00
—————————————–
Telekanal Domashniy(+4h) (+7h) (90°E) Yamal 201
11057 V 26470 (+7h) (ID:1644)
11092 V 26470 (+4h) (ID:0384)
HEX Key: D1 23 45 00 67 89 AB 00
—————————————–
Telekanal Rossiya (+6h)&(+8h) (80.0°E) Express-AM2
3525 R 31110 3/4 (c-band) (+8: ID: 0005; +6: ID: 0002)
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
—————————————–
STS Feed (75.0°E) ABS-1
12640 V 22000 3/4 (ID: 012C)
HEX Key: 12 34 56 00 78 9A BC 00
—————————————-
NTS (75.0°E) ABS-1
12704 V 3900 7/8 (ID: 0001)
HEX Key 29 C5 37 00 F8 F4 61 00]
—————————————
ÑÒÑ(+7h) (75.0°E) ABS-1 FTA
12640 V 22000 (ID: 0190)
HEX Key: Ñ1 23 45 00 67 89 AB 00
—————————————–
IRIB TV (62°E) Intelsat 902
11555 V 27500 (ID: 0001)
HEX Key: 11 11 11 77 11 11 11 77
—————————————–
IRIB feed=PRESS TV (62.0°E) Intelsat 902
10971 V 8150 3/4
HEX Key: 10 10 10 10 10 10 10 10
—————————————–
Stolicnoe TV(Minsk) (53.0°E) Express-AM22
11158 V 3255 3/4 (ID: 0001)
HEX Key: 10 09 19 32 36 24 62 BC
—————————————-
SÒS(0h) & SÒS(+2h) (53°E) Express AM22
11044 V 44951 (ID: SÒS+2:0003; SÒS: 0004)
HEX Key: C1 23 45 00 67 89 AB 00
——————————————
Telekanal Domashniy (0h) (+2h) (53°E) Express AM22
11044 V 44951 (ID Dom.+0h: 0006; Dom.(+2h) 0008)
HEX Key: d1 23 45 00 67 89 ab 00
——————————————-
Nash Dom (53.0°E) Express AM22
11044 V 44951 (ID: 000C)
HEX Key: 00 00 00 00 00 00 01 00
——————————————-
Russian channels (49°E) Yamal 202
GTRK Pomor’e 3940 L 7500 3/4 (ID: 0003)
Telekanal Rossiya Tyumen 3962 L 8570 3/4, (ID: 0002)
GTRK Yamal 3970 L 4275 3/4 (ID: 00010
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
TVS Severnaya Dvina 3940 L 7500 3/4 (ID: 0001)
HEX Key: 26 08 39 67 12 04 38 4E
——————————————-
Imedi (42.0°E) Turksat 2A/3A
12609 V 3700 5/6 (ID: 0001)
HEX Key: 10 00 00 00 00 00 00 00
——————————————-
Rustavi (42.0°E) Turksat 2A/3A
12595 V 2500 5/6 (ID: 0067)
HEX Key: DB A5 45 00 FD E3 62 00
——————————————-
CYS Radio Channels (KKTC First Live FM)(42°E) Turksat 2A/3A
New Freq: 12544 H 24000 5/6 (ID: 0003)
HEX Key: 12 12 12 33 12 12 12 33
——————————————
TRT-1 and TRT-3 (42°E)Turksat 2A/3A coded in F-1
TRT-1 11094 H 24444 3/4 (ID: 0001)
TRT-3 11918 V 24440 3/4 (ID: 000C)
HEX Key: 10 00 00 00 00 00 00 00
HEX Key: 01 00 00 00 00 00 00 00
——————————————
EKIN TURK “USUK TV” (42°E) Turksat 2A/3A
11178 V 2190 3/4
HEX Key: 10 00 00 10 00 00 00 00
——————————————
Russian channels (40.0°E) Express-AM1
Telekanal Rossiya(0h)&(+2h) & RTV Podmoskov’e 3675 R 33483 7/8
GTRK Vologda 3739 R 3230 3/4
GTRK Dagestan 3744 R 3603 3/4
Chechenskaya GTRK 3873 R 4340 3/4
GTRK Komi Gor 3879 R 3255 3/4
GTRK Elista 4058 R 3230 3/4
GTRK Volgograd TRV 4062 R 2772 7/8
GTRK Udmurtia 4078 R 2753
GTRK Kursk 4114 R 4285 3/4
GTRK Kostroma 4131 R 3218 3/4
GTRK Alania 4137 R 3240 3/4
GTRK Orenburg 4140 R 3230 3/4
HEX Key: 03 27 02 2C 10 62 51 C3
——————————————
NTN Ukraine(39.0°E) HellasSat 2
11512 H 30000 7/8 (ID: 0002)
HEX Key: 1A 6B 1C 00 1D 95 FF 00
———————————————
MBC Inter (26.0°E) Badr-3/4
11919 H 27500 3/4 (ID: 001B)
HEX Key: 12 12 12 36 12 12 12 36
———————————————-
TV Kyiv (4.0°W) Amos 1/2
10722 H 27500 3/4 (ID: 0004)
HEX Key: 10 72 20 A2 15 05 07 21
————————————————-
NBC/MSNBC/CNBC Feed (15.0°W) Telstar 12
11518 H 3744 7/8
HEX Key: 01 20 15 36 83 53 00 D6
————————————————-
VESTI (90° East) Yamal 201 FTA
11092 V 26470 3/4 (ID: 3900)
HEX Key: 16 02 06 1E 01 78 83 FE
——————————————
ÎSÊ-Odessa (5.0°E) Sirius 4
12075 H 27500 3/4 (ID: 19AA)
HEX Key: 11 22 33 00 44 55 66 00
——————————————-
QTV (4°W) Amos 2/3 FTA
10759 H 30000 3/4 (ID: 000B)
HEX Key: 22 33 22 00 22 33 22 00
———————————————–
Manmin TV (95.0°E) NSS 6
Manmin TV @ 12729 H 26400 3/4
Key 00: 00 00 00 00 01 23 45 69
—————————————-
Kanal D Romania (62.0°E) Intelsat 902
11177 H 3333 3/4
HEX Key: C4 8D AF 00 8F DA 97 00
——————————————-
(91.5°E) (C-Band) MEASAT 3
Sarawak TV feed and HTV 7
Key : 12 34 56 9C 78 9A BC CE
——————————–
Dimsum TV ….. TELSTAR 18 (138.0°E)
12605 H 3600 3/4 Ident: 1FFF
Index HEX Key : AC C1 04 71 50 00 00 50
——————————–
TVN Caledonie -EINTELSAT 701 (180.0°E) 11136 V
23150 3/4
KEY : 1A2B3C814D5E6F1A
——————————-
Zamjari tv (NSS 11 at 108.2°E )12411 V 11110-5/6
key : 55 21 0c 72 7d d5 30 72
————————–
TV Wallis – 180°E Frequency (11136/V/ 23150-3/4)
KEY : 1A2B3C814D5E6F1A
————————-
Guatemalan mux (C-Band) Intelsat 805 (55.5°W)
4084 H 10318 3/4
1371130037111300
———————–
Red Tele Sistema (C-Band)Intelsat 805 55.5°W
4111 H 3333 3/4
RTS(Ecuador)= 3107578F18090223
——————————————-
Canal 6(C-Band)Intelsat 805 55.5°W 4105 H 5062 3/4
1604516B14025369
——————————————-
NSS 703 @ 57° East
bTV (12551 V 9404)
HEX Key: 03 11 10 00 C0 DE 00 00
——————————————-
SIC International (40.5°W) NSS 806
C – band (3803 L 27500) ID: 1302
JBN TV – 3658 R 2800 7/8 ???
HEX Key: 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6

Cant See Images    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 05-15-2015, 09:29 PM   #2
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
Hisham Satellite
ÃÓÊÇÐ ÝÖÇÆíÇÊ

[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]

 

Hisham Satellite ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
Hisham Satellite is on a distinguished road

 

ÇÝÊÑÇÖí

ÊÓáã ßÊíííííííííÑ ÇÎæäÇ ÚÈÏæÔ


ÇáÊæÞíÚ

ÚÝæÇ ,,, áÇíãßäß ãÔÇåÏå ÇáÑæÇÈØ áÇäß ÛíÑ ãÓÌá áÏíäÇ [ ááÊÓÌíá ÇÖÛØ åäÇ ]

ãÔÇåÏÉ ÌãíÚ ãæÇÖíÚ Hisham Satellite

    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 05-16-2015, 12:44 AM   #3
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
3uBaDaH
ÓÜæÏÇä ÓÜÜÇÊ

 
ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ 3uBaDaH
 
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]


 

3uBaDaH ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
3uBaDaH Êã ÊÚØíá ÇáÊÞííã

 

ÅÑÓÇá ÑÓÇáÉ ÚÈÑ MSN Åáì 3uBaDaH ÅÑÓÇá ÑÓÇáÉ ÚÈÑ Skype Åáì 3uBaDaH

ÇÝÊÑÇÖí

ãæÖæÚ ããíÒ ÇáÛÇáí ÚÈÏæÔ

ãËÈÊ ááÃåãíÉ


ÇáÊæÞíÚ

ãÔÇåÏÉ ÌãíÚ ãæÇÖíÚ 3uBaDaH

    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 05-16-2015, 10:52 AM   #4
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
Madani sat
ÇáãÔÑÝ ÇáÚÇã ááãäÊÏì

 
ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ Madani sat
 
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]


 

Madani sat ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 20
Madani sat is on a distinguished road

 

ÇÝÊÑÇÖí

Cant See Images


ÊÓáã Úáí ÇáãæÖæÚ ÚÈÏææææææÔ

ÌÒÇáß Çááå ÎíÑ
Cant See ImagesÇáÊæÞíÚ

ãÔÇåÏÉ ÌãíÚ ãæÇÖíÚ Madani sat

    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 05-18-2015, 01:08 PM   #5
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
äßÔ åãÏ
ÅÏÇÑí ÓÇÈÞ
 
ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ äßÔ åãÏ
 
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]


 

äßÔ åãÏ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
äßÔ åãÏ is on a distinguished road

 

ÅÑÓÇá ÑÓÇáÉ ÚÈÑ Skype Åáì äßÔ åãÏ

ÇÝÊÑÇÖí

ÇÈÏÇÚ ãÊãííÒÇ ÔßÑÇ ßËíÑ ÈÔãåäÏÓ ÚÈÏæÔ


ÇáÊæÞíÚ

ÌÆÊ ãä ÇÔæÞí ÃÚÇäí Ýí Çáåæì ÌæÑ ÇáÒãÇä ÃÑÓá ÇáÃÔÚÇÑ áÍäÇð ÕÇÏÞÇð ÚÐÈÇð

ãÔÇåÏÉ ÌãíÚ ãæÇÖíÚ äßÔ åãÏ

    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 05-18-2015, 01:46 PM   #6
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
azooz84
ãÑÇÞÈ ÞÓã ÃÌåÒÉ ÇäÏÑæíÏ

 
ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ azooz84
 
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]

 

azooz84 ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
azooz84 is on a distinguished road

 

ÇÝÊÑÇÖí

ÔßÑÇð íÇ ãÈÏÚ ÏæãÇ ããíÒ


ÇáÊæÞíÚ

ãÔÇåÏÉ ÌãíÚ ãæÇÖíÚ azooz84

    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 07-29-2015, 01:00 PM   #7
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
ÝÊÍæ ãÏäí
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]

 

ÝÊÍæ ãÏäí ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
ÝÊÍæ ãÏäí is on a distinguished road

 

ÇÝÊÑÇÖí

Úãá ããíÒ æÇááå. .........


    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 09-21-2015, 02:53 AM   #8
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
nayemoo
 
ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ nayemoo
 
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]

 

nayemoo ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
nayemoo is on a distinguished road

 

ÇÝÊÑÇÖí

ãÔßææææææÑ æÇááå íÚØíß ÇáÝ ÚÇÝíå


ÇáÊæÞíÚ


ãÔÇåÏÉ ÌãíÚ ãæÇÖíÚ nayemoo

    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 10-12-2015, 06:27 PM   #9
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
ÇãÌÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãä
ãÔÑÝ ÞÓã ÅÓÊÞÈÇá ÃÞãÇÑ ÇáÓí ÈÇäÏ

[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]

 

ÇãÌÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
ÇãÌÏ ÚÈÏ ÇáÑÍãä is on a distinguished road

 

ÇÝÊÑÇÖí

ãÔßæÑ ÇÎí ÚÈÏæÔ Úáì ÇáãÌåæÏ ÇáÌÈÇÑ æÓáãÊ ÇäÇãáß æÏãÊ ÏæãÇ ãÈÏÚÇ


    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 01-06-2016, 01:06 AM   #10
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
Monzer Salih
ãÑÇÞÈ ÞÓã ÃÌåÒÉ ÓÊÑæäÌ

 
ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ Monzer Salih
 
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]

 

Monzer Salih ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
Monzer Salih is on a distinguished road

 

ÇÝÊÑÇÖí

ÚÝæÇ ,,, áÇíãßäß ãÔÇåÏå ÇáÑæÇÈØ áÇäß ÛíÑ ãÓÌá áÏíäÇ Cant See Links


ÇáÊæÞíÚ

ÚÝæÇ ,,, áÇíãßäß ãÔÇåÏå ÇáÑæÇÈØ áÇäß ÛíÑ ãÓÌá áÏíäÇ [ ááÊÓÌíá ÇÖÛØ åäÇ ]

ãÔÇåÏÉ ÌãíÚ ãæÇÖíÚ Monzer Salih

    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 01-09-2016, 11:32 AM   #11
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
said42711
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]

 

said42711 ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
said42711 is on a distinguished road

 

ÇÝÊÑÇÖí

ãÔßæÑíä íÇ ÔÈÇÈ


    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 04-03-2016, 02:47 PM   #12
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
Monzer Salih
ãÑÇÞÈ ÞÓã ÃÌåÒÉ ÓÊÑæäÌ

 
ÇáÕæÑÉ ÇáÑãÒíÉ Monzer Salih
 
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]

 

Monzer Salih ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
Monzer Salih is on a distinguished road

 

ÇÝÊÑÇÖí

ÔÝÑÉ Ïåææææß ÇáÊí ÊÚãá ÍÇáíÇð

Duhok HD
Nss 12 57°E - 11188 V 1774
SID : 0001
Biss : 11 11 11 33 11 11 11 33


ÇáÊæÞíÚ

ÚÝæÇ ,,, áÇíãßäß ãÔÇåÏå ÇáÑæÇÈØ áÇäß ÛíÑ ãÓÌá áÏíäÇ [ ááÊÓÌíá ÇÖÛØ åäÇ ]

ãÔÇåÏÉ ÌãíÚ ãæÇÖíÚ Monzer Salih

    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 09-25-2016, 02:07 PM   #13
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
æÏ ÇáãäÇÕíÑ
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]

 

æÏ ÇáãäÇÕíÑ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
æÏ ÇáãäÇÕíÑ is on a distinguished road

 

ÇÝÊÑÇÖí ÑÏ: ãæÖæÚ ãÊÌÏÏ áãÝÇÊíÍ ÇáÈíÓ áßá ÇáÇÞãÇÑ

ãÊÇÈÚÉ ããÊÇÒÉ Ü ÇßÑãß Çááå


    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 09-25-2016, 03:57 PM   #14
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
ãÍãÏÇáÒæÇæì1
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]

 

ãÍãÏÇáÒæÇæì1 ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
ãÍãÏÇáÒæÇæì1 is on a distinguished road

 

ÇÝÊÑÇÖí ÑÏ: ãæÖæÚ ãÊÌÏÏ áãÝÇÊíÍ ÇáÈíÓ áßá ÇáÇÞãÇÑ

ÔßÑÇð ÌÒíáÇð ÃÎí


    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÞÏíã 11-13-2016, 02:26 PM   #15
ãÚáæãÇÊ ÇáÚÖæ
messi1
[ÈíÇäÇÊ ÇáÚÖæ]

 

messi1 ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð

ÃÍÕÇÆíÉ ÇáÊÑÔíÍ

ÚÏÏ ÇáäÞÇØ : 10
messi1 is on a distinguished road

 

ÇÝÊÑÇÖí ÑÏ: ãæÖæÚ ãÊÌÏÏ áãÝÇÊíÍ ÇáÈíÓ áßá ÇáÇÞãÇÑ

ãÊÇÈÚÉ ããíÒÉ


    ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ
ÅÖÇÝÉ ÑÏ

ÃÏæÇÊ ÇáãæÖæÚ ÅÈÍË Ýí ÇáãæÖæÚ
ÅÈÍË Ýí ÇáãæÖæÚ:

ÇáÈÍË ÇáãÊÞÏã
ÇäæÇÚ ÚÑÖ ÇáãæÖæÚ

ÊÚáíãÇÊ ÇáãÔÇÑßÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÑÝÇÞ ãáÝÇÊ
áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÚÏíá ãÔÇÑßÇÊß

BB code is ãÊÇÍÉ
ßæÏ [IMG] ãÊÇÍÉ
ßæÏ HTML ãÚØáÉ

ÇáÇäÊÞÇá ÇáÓÑíÚ

IP

ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 10:01 PM


ÇáÅÏÇÑÉ ÛíÑ ãÓÄæáå Úä Ãí ÇÊÝÇÞ ÊÌÇÑí Èíä ÇáÃÚÖÇÁ ÝÚáì ßá ÔÎÕ ÊÍãá ãÓÄæáíÉ äÝÓå ÅÊÌÇå ãÇíÞæã Èå ãä ÈíÚ æÔÑÇÁ æÅÊÝÇÞ . ÇáÊÚáíÞÇÊ ÇáãäÔæÑÉ áÇ ÊÚÈÑ Úä ÑÃí ÇáÅÏÇÑÉ æáÇ äÊÍãá Ãí ãÓÄæáíÉ ÞÇäæäíÉ ÍíÇá Ðáß (æíÊÍãá ßÇÊÈåÇ ãÓÄæáíÉ ÇáäÔÑ)
ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ áÏí ÔÈßÉ ãäÊÏíÇÊ ÓæÏÇä ÓÇÊ

ÓæÏÇä ÓÇÊ ÚäæÇä ááÅÈÏÇÚ æÇáÊãíÒ